Regnummer

Regnummer är en förkortning för registreringsnummer. Enkelt uttryckt är det ett fordons identitetsnummer – ett personnummer för fordon om man så vill. Regnumret är angivet på en registreringsskylt som enligt lag måste sitta på alla fordon som framförs på allmänna vägar i landet, förutom moped klass II. De flesta fordon måste ha två skyltar – en fram och en bak. Undantag är till exempel motorcyklar och snöskotrar, där det räcker med en skylt bak respektive fram. I Sverige utgörs detta nummer av tre bokstäver och tre siffror, till exempel ABC 123. Under 2019 kommer dock den sista siffran att ersättas med en bokstav.

Alla svenska regnummer finns lagrade i Vägtrafikregistret, där information om alla svenskregistrerade fordon finns. Via registret kan exempelvis polisen snabbt få tillgång till information om ett fordon och dess ägare vid eventuella trafikförseelser eller om ett fordon anmäls som stulet. Fartkameror kan läsa av registreringsskyltarna och på så vis registrera fortkörare. På samma sätt läses skyltarna av när trängselskatt och infrastrukturavgift ska krävas av fordonsägare.

Det finns ett internationellt avtal för fordon som används utanför det land de är registrerade i. Syftet är att underlätta gränsöverskridande vägtrafik och att säkerställa trafiksäkerhet. Alla länder i EU har förbundit sig till avtalet. Man kan alltså inte bete sig hur som helst i trafiken bara för att man befinner sig utomlands. Enligt avtalets regler måste skylten ha latinska bokstäver och arabiska siffror och även ett märke för nationalitet. I nuläget har 75 stater undertecknat avtalet. Det kan vara krångligt att ta in ett fordon i ett land som inte har undertecknat avtalet – Kina är ett exempel.

Via ett regnummer kan man få reda på rent tekniska specifikationer om fordonets utrustning, prestanda, dimensioner, färg, säkerhetsutrustning och vikt. Fordonets historik, från tillverkning via registrering till besiktningar, reparationer och ägarbyten, är även det tillgängligt. Historiken följer alltså fordonet och har inverkan på fordonets värde. All denna information kan vara mycket bra att ha om man som bilhandlare eller privatperson är intresserad av en bil som är till salu. Risken är då mindre att man köper en bil som det exempelvis är något mekaniskt fel på, har varit krockad eller som är obesiktigad. Om man med hjälp av fordonshistoriken upptäcker tveksamheter kan man alltid leta vidare efter bilar av samma modell.

Är man intresserad av att köpa en försäkring till sitt fordon är det bara att knappa in fordonets regnummer och ett personnummer på försäkringsbolagets hemsida. Inom några sekunder får man besked om pris, villkor och annat som har med försäkringen att göra.

Det går även att få reda på vem som äger ett specifikt fordon via regnumret. Transportstyrelsen tillhandahåller tjänster där man kan få ägaruppgifter via e-post eller SMS. Man måste dock legitimera sig med hjälp av e-legitimation eller Bank-id. E-post-tjänsten är gratis och SMS-tjänsten kostar i nuläget tre kronor.

Regnummer kan alltså ses som ett praktiskt verktyg för kontroll och registerhållning av fordon. Numret är fordonets identitet och via sökning i databaser kan man få reda på i stort sett allt om ett fordon, inklusive vem som äger det.

Car.info bilregister

Vår målsättning med car.info bilregister är att vara ett informationscentrum där alla som planerar att köpa en bil ska kunna hitta relevanta uppgifter om just det fordon de är intresserade av. Vi erbjuder alltså en omfattande databas för bildata. Vi tillhandahåller naturligtvis även denna information till alla som har ett generellt intresse av bilar.

SÖK BIL

Bildata

Behovet av att söka information av olika slag är stort och i takt med teknikens utveckling har man idag helt andra förutsättningar att få fram data om det man önskar. Ett av de områden där det frekvent söks efter information är bilbranschen; att söka efter bildata baserat på olika kriterier är något som stadigt ökar i popularitet.

SÖK BIL